Legezko oharra. Pribatutasun-politika.

UBEE-berri SLP-a, Juan Fermin Gilisagasti 2.zbk, 309 bulegoa,Zuatzu, PK 20.018 Donostia, helbidearekin, B20802112 CIF-a eta Gipuzkoa-ko Merkataritza-Erregistroan inskribatuta. 2015 liburukia. SS 22.011 orria. 26 orrialdea, 8. atala, bere Web orrialdea erabiltzaileen eta bisitarien eskura jartzen du eta dituen aplikazio eta erabilera-baldintzen gainean informatzen du.

Leku hau eta berean edukitako material guztia jabetza intelektualaren edo/eta industrialaren eskubideek babestuta dago, eta UBEE-berri SLP-aren jabetza dira edo hirugarrengo batzuena. Horregatik erabiltzaileek ezin dezakete leku honetan, bere osotasunean edo zatiturik, sartutako inongo materialik alda, kopiatu, erreproduzitu, transmititu, banatu, argitaratu, lan deribatuak sortu, ezta ere bestela transferitu, erakutsi edo komertzialki ustiatu.

UBEE-berri SLP-ak edozein erantzukizun kanpo uzten du , erabiltzaileek, egin dezaketen zerbitzuen eta edukien erabilera okerraren ondorioz, sor dezaketen kalte eta galerengatik.

UBEE-berri SLP-ak, baldintza orokor hauek edo aplikagarri diren baldintza partikularrak hausten dituzten erabiltzaile haienganako eskubidea gordetzen du, edonoiz eta aurreko abisuaren beharrik gabe, atarirako sarbidea erretiratu edo ukatzeko.

Leku honek helburu Informatzaileak ditu soilik. UBEE-berri SLP-ak, eskubidea du edukiaren edozein parte aldatzeko, zuzentzeko, ordezkatzeko edo ezabatzeko, aldez aurreko abisurik gabe.

Links

Atariak erabiltzaileen eskura, hirugarren batek dituen edo kudeatzen dituen webgunetara iristeko loturako gailu teknikoak jartzen ditu. UBEE-berri SLP-ak ez du eskaintzen eta ez du merkaturatzen, loturiko leku horietan aukeran egon daitekeen zerbitzurik, ez berak eta ez hirugarren baten bitartez . Era berean, ez du kontrolatzen, zaintzen, edo onartzen bertako produktu, zerbitzu, eduki edo informaziorik.

Beraz UBEE-berri SLP-a ez da arduraduna izango web honetatik kanpo dagoen eta bere webmaster-agatik kudeatuta ez dagoen informazioari buruz. Agertzen diren link-en funtzioa, erabiltzaileari beste enpresa batzuen esistentziari buruz edo guri laguntzen diguten profesionalei buruz informatzea da soilik. Aipaturiko link-ek ez dakarte gonbidapenik edo haiek bisitatzeko gomendiorik eta, horregatik, UBEE-berri SLP-a ez da,aipaturiko loturen bidez, lortuta emaitzaren arduraduna izango.

Datu-babesa

UBEE-berri SLP-ari, borondatez ematea erabaki dezaketen, datu pertsonalei buruzko datu-babesare politika:

Izaera Pertsonaleko Datu-Babeseko 15/99 LO betez, UBEE-berri SLP-ak komunikatzen dizu ematen dituzun izaera pertsonaleko datuak enpresarena den automatizatutako fitxategian sartuko direla, haiei zor zaien legezko tratamendua emateko eta erraztu zenituen helbururako bakarrik erabiltzeko. Halaber informatzen zaitugu sarbideko, zuzenketako, indargabetzeko eta oposizioko duzun eskubideaz, horretarako UBEE-berri SLP-ari idatziz zuzenduz, Euskadi Etorbidea 53- 5. CP 20110, Pasaia, edo posta elektronikoaren bidez ubee@ubee.es

UBEE-berri SLP-ak legalki behar diren datu-babeseko segurtasun mailak hartu ditu, eta bere eskura dauden baliabide eta neurri tekniko guztiak jarri ditu, zuek emandako datuen galera, erabilera txarra, aldaketa eta baimendu gabeko eskuartzeak saihesteko.

UBEE-berri SLP-ak ez du erabiltzaileek eman dioten daturik ematen bestei nongo enpresa edo entitateri.