Hirigintza.

Aholkularitza eskaini dezakegu bai udalei eta bai norbanakoei. Planeamendu orokorreko agiriak idatzi ditugu: Arau Subsidiarioak eta Plan Orokorrak, eta baita ere planeamendu partziala edo xehatua eta dagokien kudeaketa eta exekuzio agiriak. Nortasun sektoriala, gizarte eta ekonomiko, juridiko edo ingurugiroko azterlan eta proiektuetan elkarlana egiten dugu.